NuSoft Info » Disclaimer  
 
Disclaimer
Algemeen
NuSoft (Kamer van Koophandel 39091511), hierna te noemen NuSoft, verleent u hierbij toegang tot www.nusoft.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door NuSoft en derden zijn aangeleverd. NuSoft behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van NuSoft.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NuSoft.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. NuSoft doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NuSoft en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NuSoft, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Meer informatie


 
 
© NuSoft 2005 - 2018
Home | Diensten | Portfolio | Contact | Sitemap
Website Beheer | Nieuwsbrieven | Webshop | Information Engineering | Maatwerk | Digifero | NuCMS